Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vecka 21- 22

Skapad 2019-05-20 06:33 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. För­ skolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar (skolverket, 2018).

 

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

 

Mångkultur och hur det innebär obegränsade möjligheter till nya kunskaper och tankar. Alla har olika erfarenheter vilket är en resurs för lärandet och identitetsutvecklingen. Vi kommer arbeta med digitalisering, flerspråkighet, känslor, biologi och konstruktion.

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Några av våra temafigurer bjuder hem barnen till sig och berättar om deras hemkultur. I varje hem får barnen delta i en aktivitet som är speciellt för den karaktären. 

Barnen kommer även att få ta med sig en leksak hemifrån (om de vill) och utifrån det kommer vi att samtala om hemkulturer. Alla hem har sin egen kultur. 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: