Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande

Skapad 2019-05-20 09:36 i Spelmannens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Nyckelbegrepp:  

uppmuntra med produktiva frågor

medforskare

gemenskap

nyfikenhet

fantasi

utmana

hållbar utveckling

konsekvenser

 

2.2 Utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 2010 sidan 9-12)

 

Prioriterade läroplansmål:

 

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Nuläge: 

Barnen har redan ganska mycket kunskap och visar intresse och nyfikenhet för miljön.

 

Planerade insatser:

Vi kommer att arbeta med att lära barnen att reflektera över vad vi gör, konsumerar och äter i vardagen för att utveckla en medvetenhet om hållbar utveckling , såsom:

  • Återvinningsprocessen
  • Att dela med sig
  • Vara varsam mot allt levande
  • Olika miljöföroreningar t.ex. problemet med plastpåsar
  • Vilka förändringar vi kan göra tillsammans med barnen i förskolan.

 

Valda målkriterier:

Utveckling pågår när barnen bli medvetna om hur deras handlingar påverkar miljön och de får utökad förståelse om naturens kretslopp.

 

 

 

Metodval: 

Forska kring olika miljöpåverkande faktorer, ha kunskap om återvinning. Använda återvinningsmaterial, läsa både fakta - och sagoböcker som handlar om hållbar utveckling  samt eventuellt besöka reningsverket (Källbydammar), återvinningsstation eller besök på en lekplats regelbundet för att upptäcka vad vi lämnar för avtryck och dramatisera saker under temats gång. Arbeta i mindre grupper.   

 

Kännetecken: 

Vi ser att målets uppnåtts när barnen vet vad som är återvinningsbart i naturen och de värnar om djur och natur.  När barnen får undersöka och hitta sina egna idéer och lösningar. 

Då de kan urskilja  återvinningssymbolen.

Barnen har lärt sig att inte skräpa ner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: