Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JORDYTAN

Skapad 2019-05-20 10:45 i Storkskolan Sjöbo
Vi arbetar med Jordytan och hur den formas och omformas.
Grundskola 5 – 6 Geografi
Hur kan det komma sig att det finns berg? Varför finns vulkaner bara på vissa ställen? Vad är det egentligen som orsakar en tsunami? Dessa frågor och många andra får svar i kursen om JORDYTAN.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • redogöra för jordklotets uppbyggnad och jordytans struktur med fokus på kontinentaldriften och gränser mellan plattor.
 • ge exempel på yttre och inre krafter och förklara hur de samverkar i bergarternas kretslopp.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Arbetsgång

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med den digitala läroboken Gleerupspotal/geografi 4-6. Vi kommer att prata tillsammans, träna på olika begrepp och läsa och skriva om hur jordytan formas och omformas. 

Plattor, erosion och vittring, jordtäcket och istid kommer vi att behandla samt en hel del annat som passar in i arbetsområdet.

 

Bedömning

Vi kommer att ha ett begreppstest i slutet av arbetsområdet.

Arbetsområdet avslutas med ett bedömningsmoment som fokuserar på att resonera om kartor och andra geografiska källor samt att beskriva vad som händer med jordytan när den formas/omformas.

Uppgifter

 • Arbete med gleerups portal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: