Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan och droger.

Skapad 2019-05-20 13:48 i Kristinedalskolan Stenungsund
Biologi i årskurs 9 Hjärnans uppbyggnad och funktion Droger och deras inverkan på människans livssituation Skador och sjukdomar som uppkommer vid drogmissbruk.
Grundskola 9 Biologi

Med en nyfiken hjärna byggd för att ta emot intryck frestas människan ibland att framkalla nya upplevelser. Droger är ett sätt att nå detta. du kommer att få lära Dig om vad finns det för olika droger och hur de påverkar människokroppen.

Innehåll

Ord/begrepp att kunna

 • neuron/ nervcell, signalsubstans, synaps, axon, dendrit, drog m.m. 

Arbetsformer

 • Genomgångar
 • Använda internet för att hitta information
 • Skriva en text 

     Material

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Ha kunskaper om begrepp, teorier och modeller om hjärnan och droger
 • Söka information samt att vara källkritisk kring dessa informationskällor
 • Ta ställning i frågor om droganvändande och att resonera och motivera detta ställningstagande

      Uppsatsen ska innehålla följande:

 • Du ska redogöra för vad som händer i kroppen/ hjärnan när vi tar en drog
 • Du ska berätta om vilken effekt drogen har på oss, den delen handlar mer om vad den som tar droger upplever.
 • Du ska redogöra för vilka konsekvenser ett drogmissbruk kan ge.

 

Bedömning baseras på 

 • Uppsats om droger och hjärnan

Inlämning sker i Classroom den 24/5- 2019 kl 21.00

Uppgifter

 • Hjärnan och droger

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris för Biologi

------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Kritiskt granska
Eleven kan söka naturvetenskaplig information men behöver stöd för att bedöma källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Människan
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan med stöd visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: