Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & Kultur

Skapad 2019-05-20 14:11 i Vällingby testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Olika språk och kulturella aktiviteter ska stötta och stimulera barnens språkutveckling

Innehåll

Olika språk och kulturella aktiviteter ska stötta och stimulera barnens språkutveckling 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: