Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykel och Näringskedja

Skapad 2019-05-20 14:41 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Djur och växters livscykler och enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna förklara vad en livscykel och en näringskedja är genom att använda de flesta av följande begrepp; frö, gror, blomma, livscykel, kretslopp, näringskedja. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer bedöma hur du deltar på lektionerna och hur du förklarar vad en livscykel och näringskedja är.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Fram till sommaren kommer vi gå igenom detta i klassrummet genom att titta på filmer, ha genomgångar, och knyta an till solrosen vi planterade. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    NO  1-3
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
    NO  1-3
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
    NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: