Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Texter i tidningen

Skapad 2019-05-20 14:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Var? När? Hur? Vem? Vad? Varför? Läs en tidning så får du svaren!
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Var? När? Hur? Vad? Vem? Varför? Läs i tidningen så får du veta svaren!

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Du ska skriva en tidningsartikel
När du skriver texten ska du följa instruktionerna för hur en tidningstext ska se ut, både till layout, innehåll och språk

Undervisningen

Eleverna arbetar med att studera olika typer av texter som förekommer normalt i en dagstidning. Därefter läser de en känd saga som de ska skriva en nyhetsartikel om, som om sagans innehåll hänt på riktigt. Vi pratar om pressetik och vad detta är, samt hur det kan påverka massmedia. Avslutningsuppgiften är att eleven ska lämna in sin tidningsartikel samt en löpsedel.

Bedömning

Bedömning sker i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Tidningar

Tidningsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din tidningsartikel har enkla beskrivningar. Du har ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Din tidningsartikel har utvecklade beskrivningar. Du har ett utvecklat ämnesrelaterat språk.
Din tidningsartikel har välutvecklade beskrivningar. Du har ett välutvecklat ämnesrelaterat språk.
Layout
Du försöker få din text, bild, rubriker och ingress att se ut som en tidningsartikel, men det finns brister.
Du får din text, bild, rubriker och ingress att bli en tidningsartikel, men det finns vissa brister.
Du får text, bild, rubriker och ingress att harmonisera och se ut som en tidningsartikel.
Löpsedel
Du försöker få din löpsedel att se bra ut, men det finns brister.
Din löpsedel ser bra ut, men vissa brister finns i layout eller ordval. Den skulle förmodligen kunna locka till köp.
Din löpsedel ser genuin ut och skulle med säkerhet locka läsare att vilja köpa tidningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: