Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2019-05-20 15:33 i Lokets förskola Hörby
Förskola
Vi på Blåbäret har rörelse som ett av våra mål vt- 19. Detta tänker vi göra med bla.hinderbanor(ute och inne),olika lekar m.m för att på ett roligt och positivt sätt röra på oss och träna vår motorik.

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Nationella mål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik,koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Lokalt mål:

Barnens inflytande och delaktighet

 

Avdelningens mål:

Vi vill på ett roligt och positivt sätt få barnen att röra på sig, träna sin motorik,kroppsuppfattning och turtagning. 

 

Så här ska det gå till:

Vi ska göra olika hinderbanor både ute och inne där barnen på olika vis får träna sin motorik. 

Vi ska gå på ”utedagar” då vi går iväg ifrån förskolan och besöker olika platser bla. lekplatser,skogen och lågedammmarna där barnen också får träna sin motorik på olika vis.

Vi ska leka lekar där vi använder kroppens olika delar och där vi då också tränar vår kroppsuppfattning.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom dokumentation i våra lärloggar och på vår blogg.

Kontinuerligt följa upp de olika aktiviteterna och utveckla de efter barnens behov och intresse.

 

Reflektion:

Vi har gjort aktiviteterna mer än en gång och har då märkt att barnen visar glädje och intresse för dessa. Under tiden vi har gjort tex. hinderbanorna har vi pratat med barnen om vad de tränar på. När vi har haft våra utedagar har vi märkt att platsen är viktigare än promenaden dit. Lågedammarna är en omtyckt plats att vara på. De hjälper varandra över stock och sten och vågar prova på nya utmaningar. Vi behöver bli bättre på att fånga vårt rörelsetema i barnens lärloggar.

 

Analys:

Vi behöver bli bättre på att syngliggöra temat i barnens lärloggar. Vi bör komma på nya utmaningar som gör att vårat tema utvecklas och att barnen tycker det är roligt och intressant att fortsätta. Nu blir det en ny barngrupp till hösten så nu får vi utgå ifrån den.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: