Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete år 1

Skapad 2019-05-20 15:57 i Oxledsskolan Partille
En start till det viktiga arbetet kring vår värdegrund som fortlöper under året. Vid starten av höstterminen kommer vi utgå från skolans ledord samt klassens regler. Arbetet kommer sedan löpa under hela läsåret mer eller mindre.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Det är bra att hela tiden samtala om dessa viktiga frågor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap samt respekt för andra människor.

Vad är diskrimineringsgrunden och vad innebär den för oss?

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss? Och hur ska vi förhålla oss till de regler som finns på skolan och i klassrummet? 

Samt i vilka sammanhang får vi vara med och bestämma på skolan såsom klassråd, elevråd och matråd.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer samtala utifrån vilka regler och normer som gäller i samhället, skolan och i klassen.

Vi kommer att titta på filmer kopplade till ämnet och diskutera innehållet tillsammans.

Vi kommer regelbundet ha klassråd i klassen och elevråd samt matråd på skolan. 

Bedömning

Såhär kommer jag bedöma dig:

* att du deltar aktivt på lektionerna

* att du deltar aktivt i diskussionerna

* att du deltar aktivt i grupparbetet

* att du för en kompis kan berätta vilka regler som gäller hos oss

* samt vad de innebär och kan ge för konsekvenser

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: