Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 2 årskurs 5 2019-2020

Skapad 2019-05-20 16:00 i Råå Södra Skola Helsingborg
Mål för Prima Formula 4 kapitel 1.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer genom att arbeta med beta Matematikboken, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

 

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt (praktiskt, teoretiskt och laborativt). Vi arbetar tillsammans och pratar matematik och hur man kan tänka.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 2 i beta Matematikboken.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 2 årskurs 5

På väg
Kan
Samband mellan tal i bråkform och i decimalform
Vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
Utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
Göra jämförelser mellan tal i decimalform
Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Begrepp: bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: