Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde " De tre små grisarna "

Skapad 2019-05-20 17:17 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi vill utveckla barnens språk med hjälp av sagan om De tre små grisarna.

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Barnen har börjat visa ett stort intresse för sagor. Därför vill vi fokusera oss kring boken om " De tre små grisarna "

Vi kommer att lägga mest fokus på språket och låta barnen återberätta sagan, vilket vi upplever att vi behöver att utveckla.

Vi kommer att använda oss av tecken som stöd och även få in lite sånger och skapande.

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

   Utveckling pågår när varje barn:

  • visa intresse för sagan
  • förstår budskapet i sagan
  • våga återberätta och rita sagan

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Berätta sagan med hjälp av böcker, flanosaga, ljudbok.

Dramatisera sagan.

Dela in barnen i mindre grupper så att de äldre barnen kan återberätta och de mindre kan rita sagan.

Förstärka sagan med hjälp av tecken som stöd.

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal m.m.

Vi kommer att fråga barnen om de vill att vi spelar in deras röster med ipaden när de återberättar sagan.

 

Vårdnadshavares delaktighet.

Dokumentation på Unikum och på väggen i lekhallen.

Daglig dialog.

Utvecklingssamtal, föräldramöte

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Dela in barnen i mindre grupper.

På Onsdagar av vi planerad aktivitet.

Vara lyhörda för barnens intressen och göra det till ett lustfyllt lärande.

Utvärdering.

Jenny och Lotta kommer att ansvara för att utvärderingen blir gjord innan 14/6 - 2019

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: