Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell åk 8D

Skapad 2019-05-21 01:23 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Du ska få kunskap i textgenren novell och lyssna, se och sedan skriva en egen novell med temat: MÅL I LIVET
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vecka 7-11 kommer vi att arbeta med temaområdet "noveller." Temat går ut på att bekanta sig med litterära och dramaturgiska begrepp, att läsa en novell samt att skriva en egen novell som slutexamination. Ämnet ska vara "Mål i livet".

Innehåll

Följande punkter bör gås igenom innan novellen skrivs:

  • Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

  • Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

  • Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.

  • Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

  • Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Uppgifter

  • Din novell

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska och Svenska som andraspråk - åk 8

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Skriva - en novell och med språkriktighet
Eleven kan skriva olika sorters texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Eleven kan skriva olika sorters texter med relativ god språklig variation, utvecklad textbindning samt i utvecklad anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Eleven kan skriva olika sorters texter med god språklig variation, välutvecklad tetxbindning samt i huvudsak väl anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbetning av text - ge kamratrespon och berarbeta egna texten
Du ger ett omdöme om hur du tycker novellen är. Du har bearbetat din text
Du ger ett omdöme om hur du tycker novellen är samt ger några förbättringsförslag. Du har bearbetat din text utifrån responsen
Duger ett omdöme om hur du tycker novellen är samt bra förbättringsförslag. Du har bearbetat och skrivit en novell av god kvalité
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: