Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi för åk 5 - Människokroppen

Skapad 2019-05-21 06:23 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet krypotgamer i biologi.
Grundskola 5 Biologi
Du får lära dig hur din kropp är uppbyggd och fungerar. Varför måste man, till exempel, tugga maten? Hur kommer det sig att hjärtat slår snabbare när man springer? Varför blir man sjuk ibland? Detta är frågor du kommer att kunna svara på när du är färdig med arbetsområdet.

Innehåll

Människokroppen

1. Människokroppen

- de inre organen, deras funktion och placering 

- skelettet

- muskulaturen

- nervsystemet och blodomloppet

- immunsystemet, sjukdomar, bakterier och virus

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på muntliga genomgångar och se på filmer som berör arbetsområdet. 

Du arbetar med olika texter och övningar.

Du får delta i diskussioner, både i grupp och helklass.

5. Bedömning

Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar, samt ditt arbete på lektionerna bedöms löpande av läraren.

Din examinationsuppgift blir ett skriftligt prov.

6. Kunskapskrav

- du skall känna till namnen på de viktigaste inre organen, hur de ser ut och vad de har för funktion.

- du skall kunna namnen på några av kroppens muskler, vilken funktion de har och var de sitter

- du skall veta något om hur skelettet ser ut och fungerar, samt kunna namnen på några av skelettets delar

- du skall kort kunna beskriva hur blodomloppet och nervsystemet fungerar

- du skall kunna redogöra för kroppens försvar mot infektioner och namnen på några välkända sjukdomar och vad som orsakar dem

- du skall veta hur vaccin fungera

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

 

Uppgifter

 • Prov i biologi, arbetsområde människokroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Människokroppen

Nivå 1
Nivå 2
Granska och motivera
 • Bi  E 6
Du kan kan motivera varför sömn, kost och motion är viktiga för din fysiska hälsa samt vilket betydelse vaccin och andra moderna läkemedel har och har haft för mänskligheten med viss användning av biologins begrepp.
Du kan kan motivera varför sömn, kost och motion är viktiga för din fysiska hälsa samt vilket betydelse vaccin och andra moderna läkemedel har och har haft för mänskligheten med relativt god användning av biologins begrepp.
Beskriv och förklara
 • Bi  E 6
 • Bi  A 6
Du kan namnge några olika organ i kroppen och förklara hur de fungerar. Du kan också beskriva vilken betydelse skelett och muskler har. Du använder dig då till viss del av biologins begrepp.
Du kan namnge några olika organ i kroppen och förklara hur de fungerar. Du kan också beskriva vilken betydelse skelett och muskler har. Du gör det med relativt god användning av biologins begrepp.
Undersök
 • Bi  E 6
 • Bi  A 6
Du kan, genom att undersöka ett organ, förklara hur man kan se vilken uppgift det organet har, samt förklara varför olika vardagliga fysiska fenomen uppstår.. Du använder dig då till viss del av biologins begrepp.
Du kan, genom att undersöka ett organ, förklara hur man kan se vilken uppgift det organet har, samt förklara varför olika vardagliga fysiska fenomen uppstår.. Du visar då på en relativt god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: