Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 21 Bäcken 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-05-21 08:02 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Bäcken, Matematik 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Carina, Johanna, Mikaela    

Vecka:      v. 21

Mål- och kunskapsområde:      Matematik

Nyfikenhetsfråga:      Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

 

Barnets gör:

Räknar i samling hur många vi är i gruppen, dubbelt antal. Delar frukt i samling och pratar om hel, halv, 1/4-del, 1/8-del.
jobbar ute och lägger upp blommor i rad, räknar, ser att raden blir längre

     

Pedagogerna tänker:

Barnen ser matematiken i olika sammanhang. Synliggöra matematiken tex med att dela frukt, räkneorm i hallen.
Vi är med och mäter med barnen. Har provat att mäta med standaliserade måttenheter som cm, men även med hjälp av kroppen som fötter, ben, tummar. 

      

Analys/sammanställning lärande:

Barnen lär av varandra. Några har lärt sig mer och kan lära och inspirera varandra. Viktigt att ett bra material som utmanar barnen. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi utmanar barnen i matematik utomhus. Rada upp blommor, stenar, kottar etc och mäta och jämföra 

     

Övrigt?

Skriva ut dokumentation och ha på avdelningen. Skriva ut bilder - vad kan vi göra ute på gården?     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: