Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

esame orale- finale

Skapad 2019-05-21 08:08 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Italienska
esame

Uppgifter

  • esame orale

Matriser

ModIta
Italienska steg 1

E
C
A
Höra
Eleven förstår tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
vanliga ord och enkla fraser i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i
Visa förståelse (höra )
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i mycket enkel form - med godtagbart resultat
i mycket enkel form innehållet och detaljer med tillfredsställande resultat
enkel form innehållet och detaljer med gott resultat
Strategier höra
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven strategi för lyssnande.
någon
i viss utsträckning
i viss utsträckning
Tala
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt.
och begripligt med enstaka ord och fraser
och relativt tydligt med fraser och meningar
relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Utveckla kommunikationen - tala
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
enstaka
enstaka
-
Muntlig interaktion och strategier
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven med ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
begripligt och enkelt enstaka någon
begripligt och enkelt och meningar några olika
relativt tydligt och meningar flera olika
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: