Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2019-05-21 09:00 i Segerstaskolan Knivsta
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en text som förklarar varför björnar går i ide.

Innehåll

 

 

Konkretiserade mål

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)

• lära sig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)

• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en text som förklarar hur ett frö blir ett nytt frö (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar varför björnar går i ide (Steg 4)

Arbetssätt

Klassen samtalar om olika förklarande texter. Var finns den? Vilket syfte har den?

Steg 1 - Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en förklarande text, förstå syfte med en förklarande text och hur den är organiserad med tyngdpunkt på rubrik och inledning.

Steg 2 - Eleverna tränar på att känna till typiska språkdrag och grammatiska konstruktioner i en förklarande text, som t.ex. tidsord och orsaksord.

Steg 3 - Eleverna övar på att använda det de lärt sig om struktur och språkliga drag i förklarande texter.

Steg 4 - Alla elever skriver självständigt en förklarande text om hur brunbjörnen kan sova hela vintern utan att äta. 

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

• förstå syftet med en förklarande text

• kunna skriva begripligt med enkla resonemang

• kunna skriva med en fungerande struktur

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

 

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.

Uppgifter

 • Brunbjörnen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande texter Zick Zack

Rubrik 1

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
STRUKTUR
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang
Ordval:
Har ett enkelt ordval
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: