Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätt och friluftsliv vt19 åk4

Skapad 2019-05-21 09:18 i Söderskolan Falkenberg
Grunderna i allemansrätt och friluftsliv
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer under några veckor nu under maj-juni 2019 att få möjlighet att lära dig lite om grunderna i allemansrätt och friluftsliv.

Innehåll

 Friluftsliv och Allemansrätt Vt-19

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer under några veckor på idrottslektionerna att få möjlighet att lära dig lite om friluftsliv och allemansrätt genom att träna förmågan att visa hänsyn gentemot naturen och vår miljö samt lära vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen.

Bedömning -  (se matris nedan)

Du kommer att få visa att du har förmågan att:

*redogöra/visa/berätta om grunderna i allemansrätten och dina rättigheter och skyldigheter gentemot naturen.


Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att ske både inomhus och utomhus, teoretiskt och praktiskt. 

 

//Josefin

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Allemansrätt, friluftsliv och utevistelse Vt19 åk 4

---------->
---------->
--------->
---------->
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
Du vet vad allemansrätten är för något och kan allemansrättens huvudregel.
Du kan nämna något om vilka rättigheter och skyldighet du har gentemot naturen enligt allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: