Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktioner, Vt 2019

Skapad 2019-05-21 09:22 i Kärlekens skola Halmstad
Instruktion
Grundskola 7 Svenska
Genom att träna muntliga instruktioner och studera skriftliga exempel på instruktioner kommer du att få tillfälle att skriv en egen instruktion och ge respons på en instruktion skriven av en kamrat.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse föra att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Centralt innehåll Lgr 11

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkiga drag.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och för språkbehandling.

Så här arbetar vi:

- övar att ge varandra muntliga instruktioner genom att bygga duplopyraminer

- läser och samtalar om hur instruktioner är uppbyggda med hjälp av exempeltext.

- utifrån egna intressen ska elever skriva en egen instruktion och delge den med en kamrat.

- läsa och ge respons på tilldelad instruktion.

Matriser

Sv
Instruktioner, Vt 2019

Rubrik 1

E
C
A
Anpassning till texttyp (Genremedvetenhet: t ex punktform, imperativ, uppmaningar)
Syftet med instruktionen framgår.
Syftet med instruktionen framgår tydligt. Använder imperativ sporadiskt.
Syftet med instruktionen framgår mycket tydligt. Konsekvent med användande av imperativ eller annan uppmaningsform.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak till en instruktion. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl till en instruktion. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl en instruktion. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen och texter innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen och texter innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge väl utvecklade och nyanserade omdömen och texter innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: