Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering energi år 8 2018

Skapad 2019-05-21 10:02 i Centralskolan Falköping
Grundskola F
Centralt innehåll Lgr-11: • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön. • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden. • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Konkretiserade mål: Efter detta område ska du ha kunskaper om: • energiprincipen • olika sorters energi • att energi kan omvandlas från en sort till en annan • vad man menar med arbete i fysiken • vad effekt är • i vilka enheter man mäter arbete, energi och effekt • mekanikens gyllene regel • vad som menas med energikvalitet • vad som menas med fossila bränslen och förnybara energikällor • fördelar och nackdelar med de olika energikällorna Du ska dessutom kunna använda dina kunskaper i kortare skriftliga argumenterande texter som är en del i bedömningen i det ämnesövergripande arbetet.

Innehåll

.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: