👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmetsdag

Skapad 2019-05-21 10:33 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 6 Bild Musik
I barnens tivoli inkluderas egenvalda uppträdande, prova på olika aktiviteter, egna ansvarsområden. En eftermiddag med gruppstärkande samvaro där allmänheten bjuds in att dela den med oss.

Innehåll

Elevgruppen har behov av gruppstärkande aktiviteter. 

Elevgruppen har behov av att uttrycka sig genom estetiska lärprocesser.

Elevgruppen har ett behov av att arbeta mot ett gemensamt mål som är elev och intressestyrt.

Elevgruppen har intresse av att uttrycka sig inför publik och få visa sina förmågor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -