Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tavla med dalahäst

Skapad 2019-05-21 11:47 i Kungsgårdsskolan Säter
Samarbete i trä och textilslöjden i arbetsområde: Tavla med dalahäst.
Grundskola 4 Slöjd
Samarbete trä och textilslöjd i år 4 i arbetsområde: "Tavla med dalahäst" Arbetsområdet avslutas med en utställning med alla 4:ors tavlor på skolan.

Innehåll

 Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla kunskaper om färg, form funktion och konstruktion.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en medvetenhet om estetiska traditioner och förståelse för ämnet slöjd, hantverk och design från kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla förmågan att

- Du ska kunna lyssna på information och ta till dig enkla instruktioner.

- Du får lära dig om bomullsfibern: varifrån den kommer, om dess egenskaper och hur den används.

- Du får material kännedom om plywood. 

- Du får designa din egen symbol: dalahäst med ram och med personlig prägel och eget uttryck.

- Du ska utvärdera och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i din loggbok när du reflektera din arbetsinsats och över hur du 

  arbetar.

Arbetssätt

Du kommer att få kunskap om:

- Dalahästar hur de tillverkas.

- Träna på att resonera och reflektera runt traditioner om dalahästen och dess symbolvärde.

- Att tillverka en träram till tavlan genom att lära sig mäta, såga räta vinklar och måla.

- Att sy en dalahäst i lappteknik, genom att rita mönster, välja matchande tyger, klippa noggrant och sy mönstersömmar.

Bedömning

 Du bedöms utifrån:

-  Din förmåga att följa ett mönster.

-  Din förmåga att följa muntliga instruktioner.

- Din förmåga att använda hantverkstekniker och hantverk/redskap på ett ändamålsenligt sätt.

- Din förmåga att föra arbetet framåt.

- Din förmåga att motivera dina val och utvärdera din arbetsinsats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: