Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj

Skapad 2019-05-21 12:36 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Syftet med arbetet är att barnen får sin egen familjebild bekräftad samt att de får kunskap och förståelse för att familjer kan se olika ut.

Innehåll

 

Barnen kommer att få möjlighet att utforska temats innehåll genom olika aktiviteter med hjälp av olika estetiska utryckformer samt i leken. Vi kommer att dela upp temat i delteman: jag och mitt namn, min familj, mitt hem, min omvärld.

Barnen kommer att erbjudas olika aktiviteter för att utforska detta tema:

- skapa sitt självporträtt/familjeporträtt

- skapa en ”Gissa vem?” utställning för sina föräldrar.

- boksamtal hjälp av böcker som handlar om familj och olika familjekonstellationer-

 - att anordna en familjefrukost

-att anordna picknikfest där barnen och föräldrarna får möjlighet att lära känna andra familjer bättre.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: