Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniskt system

Skapad 2019-05-21 12:38 i Skebo skola Norrtälje
Välj ett tekniskt system och gör ett bildspel om det. Sök reda på fakta och svara på frågor med perspektiven: Syfte, funktion, historisk utveckling och fördelar/nackdelar.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Välj ett tekniskt system och gör ett bildspel om det. Sök reda på fakta och svara på frågor med perspektiven: Syfte, funktion, historisk utveckling och fördelar/nackdelar.

Innehåll

Uppgifter

 • Tekniskt system

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Kunskapskrav

E
C
A
FÖRMÅGA
Eleven kan (...) på enkla tekniska lösningar i vardagen och (...) för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (...).
beskriva och ge exempel några ingående delar som samverkar -
förklara hur några ingående delar samverkar -
förklara hur några ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar
ÄMNES
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att (...) möjliga idéer till lösningar samt utforma (...) fysiska och digitala modeller.
pröva enkla
pröva och ompröva utvecklade
systematiskt pröva och ompröva välutvecklade
METAKOGNITIV
Under arbetsprocessen (...).
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ leder framåt
METAKOGNITIV
Eleven gör (...) dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen med arbetet (...) är synliggjord.
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
KOMMUNIKATIV
Eleven kan föra (...) underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
ANALYS
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: