Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v.21-23

Skapad 2019-05-21 13:58 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 21-23

 

Lektionsplanering Grupp: Rävarna

 

Måndag: 

 

Lektion 1: Före Bornholm lektion 4

Lektion 2: Gemensam lek utifrån barnens önskemål

Lektion 3: Vi övar på att klä på oss själva

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Musik: Vi spelar instrument (rytmägg) och sjunger välbekanta sånger. Vi övar på att spela fort och långsamt, stark och svagt. Vi sjunger med ljusa och mörka röster.

Lektion 2: Gemensam lek i hemvrån

Lektion 3: Vi övar på att klä på oss inför utevistelse 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:Bamsegympa

Lektion 2: Gemensam lek efter barnens önskemål

Lektion 3:Öva på att klä på sig själv
 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: