Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ibis Paint

Skapad 2019-05-21 14:25 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Bild
Bildmanipulationer med hjälp av Ibis Paint

Innehåll

Syfte 

- att bekanta sig med och träna på de olika verktygen och teknikerna i appen Ibis Paint

Bedömning

Utvecklandet av egna idéer inspirerade av möjligheterna i appen

Utnyttjandet av teknikens möjligheter

 

Matriser

Bl
Bildmatris, 4-6 (baserad på CÄ gruppens arbete vt 12)

BILDMATRIS, årskurs 4-6

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéer, inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Hantera tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat, och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: