Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: miljö och återvinning VT19

Skapad 2019-05-21 14:38 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring miljö och återvinning av olika material.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

 

Syftet är att på ett lustfyllt sätt väcka intresse och öka barnens förståelse för miljö och återvinning av olika material. 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

 

Barnen visade intresse när Mölndals Skräphjältar var på besök i början av fokusområdet. De hjälpte till att plocka skräp och sortera olika skräp i olika behållare. Detta arbetar vi vidare med på Sländan genom vår temakaraktär men också våra skräpmonster Plastis, Flamman, Pappis och Kompostina som sorterar vårt avfall och skräp. 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

 Vi följer upp besöket från våra Skräphjältar i samlingarna tillsammans med Ruby, Plastis, Flamman, Pappis och Kompostina. Tillsammans sorterar vi och pratar om vilka material som hör hemma i vilken behållare samt hur vi sorterar påverkar vår miljö, natur och liv. 

Barnen erbjuds att skapa med återvunnet material från Skatan. Materialet är kopplat till olika skräpmonster barnen känner till. Tillsammans känner vi på materialet och skapar en gemensam skräpkonstruktion som sedan ska pryda Sländan. Skapandet med återvunnet material är en del i arbetet med våra Grön flagg mål. 

Björneloo (2008) menar att lärande för hållbar utveckling grundar sig på de egna erfarandet och i samspel med andra människor. Förskolans uppgift i lärande för hållbar utveckling är att erbjuda barnen möjlighet att utveckla kunskap och medvetenhet för att kritiskt värdera olika alternativ och så småningom skaffa sig förståelse för vilka konsekvenser de olika handlingarna får. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: