Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- från istid t.o.m. järnålder

Skapad 2019-05-21 16:45 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 3 Bild Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val för framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla elevens förmåga att

 • använda en historisk referensram 
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

så att eleven

 • namnger och tidsordnar stenålder, bronsålder och järnålder
 • redovisar hur människorna levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden
 • undersöker och presenterar tidsåldrarna med text och bilder
 • samtalar om bilder som handlar om tidsåldrarna 
 • jämför och ser likheter och skillnader mellan hur vi lever nu och hur folket levde på forntiden 

Så här ska vi arbeta

 • lära om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • se på filmer från NE/UR, SLi och Espresso
 • undersöka och söka information på tidslinjen
 • tidsordna de olika åldrarna
 • läsa i olika faktaböcker och på internet
 • tolka, värdera olika källor och diskutera tillsammans
 • jämföra livet på forntid och nutid
 • dokumentera lärandet i text och bild
 • studiebesök på museum 
 • arbeta enskilt, i par och i grupper
Bedömning

Du visar vad du kan både muntligt och skriftligt i gemensamma diskussioner, eget arbete, grupparbete och lärpar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: