Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget vt-19

Skapad 2019-05-21 20:11 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En planerings- och bedömningsmatris om kalla kriget. Världen delades upp i två läger, där det ena bestod av USA och det andra av Sovjetunionen. Mellan länderna rådde en maktkamp.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad handlade kalla kriget om? Hur kan ett krig vara kallt? Med detta arbetsområde så reder vi ut frågorna.

Innehåll

Syfte och arbetsgång

Syftet med arbetet är att få kännedom om konkurrensen mellan USA och Sovjet efter andra världskriget. USA representerade kapitalismen och Sovjet representerade kommunismen. De båda ländernas strävan efter att vara dominerande i världen hade så när kastat ut världen i ett tredje världskrig. Eleverna ska också få kännedom om hur konkurrensen mellan länderna yttrade sig t.ex att få andra länder anslutna till sin ideologi, rymdkapplöpningen. spioneri mm. Vi kommer att arbeta med läromedelstexter, facktidskrifter och filmvisning. Texter och filmer kommer att följas upp med frågor, både muntligt och skriftligt, och diskussioner. Arbetsområdet kommer att avslutas med skriftligt prov och provet handlar om att tolka källor.

Strävansmål

Konkretiserade mål

Eleven ska känna till: Olika konflikter, bakgrund, händelseförlopp samt resultat t.ex Kubakrisen - Hur händelser tolkades olika beroende på om man stödde USA eller Sovjet t.ex byggandet av Berlinmuren. - Kalla krigets start och avslut t.ex revolutionerna i öst 1989. - Betydelsefulla personer t.ex John F Kennedy

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
HISTORIA "Kalla kriget" kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Källkritik
Du kan använda historiskt källmaterial och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
I studier av historiska källor kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska källor kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska källor kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: