Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning yngre (FRIPP)

Skapad 2019-05-22 08:47 i Ängabo fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
En kort inledning som förklarar syftet med arbetsområdet ("Under kommande veckor kommer vi att arbeta med vänskap...") Ta bort eller byt ut bilden till vänster!

Innehåll

Tidsperiod

2019-08-20 - 2019-10-31

Syfte, generativ frågeställning 

Lära känna barnen och skapa trygghet. 

Hur visar vi att alla är viktiga ?

 

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Inför utvärdering

Alla barn skall kunna varandras namn.

Dom flesta kan prata i samlingen

Aktivitet

Namnlekar och olika former av gemensamma lekar och aktiviteter.

Ansvariga

Den ordinarie personalen på fritids.

Dokumentation och uppföljning

Muntlig uppföljning av varje aktivitet.

Observation.

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: