Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivförståelse

Skapad 2019-05-22 09:02 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundsärskola 6 – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa och skriva texter och svara på frågorna som handlar om texten. Eleverna lär sig att beskriva personer och miljöbeskrivning. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla språkförmågan och förstärka ordförrådet på albanska. Det går utmärkt att använda åldersblandande grupper, eftersom materialet i sig är anpassat.

Innehåll

           

   

               Målet med undervisning är att du ska utveckla din förmåga:        

 •  Att trana på läsförståelse samt återberätta.
 •  Att berätta i grupp och lyssna på andra.
 •  Att lära sig beskriva personer-och miljöbeskrivningar.
 •  Att lagga ut trådar och fullföljer kommande kapitel.
 •  Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift for att t.ex. berätta beskriva samt motivera sina åsikter.

                      

               Så här kommer vi att jobba 

        • Vi kommer att sammanfatta texten. 

        • Vi kommer att arbeta med både bild och text.

        • Vi utgår från texten och later efter ord, begrep som eleverna behöver mer förklaring .

       

           Jag kommet att bedöma din förmåga: 

         • Formulera dina tankar i tal och skrift.

         • Återberätta framför gruppen.

         • Förstår vad andra sager och deltar i samtal och diskution. 

         • Skriva texter och sammanfatta samt följer grammatiska regler.

         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: