Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA ORIENTERING

Skapad 2019-05-22 09:04 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
I detta TEMA kommer vi utföra olika lekar och övningar där barnen får öva på tecken och färger på kartor som är viktigt att kunna i samband med orientering. Eleverna kommer även få enklare kartor både i idrottshallen och på skolgården där de ska orientera sig till olika punkter på kartan.

Innehåll

Lektionsuppbyggnad: 

Lektionerna under detta tema kommer främst ha en teoretisk utgångspunkt med inslag av praktiska moment. Vi kommer diskutera begreppet orientering, vad det betyder och vad som ingår i temat.
Vi kommer jobba med vad olika färger betyder och viktiga symboler på kartan, som ofta förekommer när man är ute på orientering. Vi kommer också diskutera begreppet Allemansrätten och dess innebörd. Detta är viktigt i förhållande till orientering då vi både har skyldigheter och rättigheter i naturen.
I temat kommer vi ha många lekar för att göra temat lite roligare. Ett exempel på en sådan lek kan vara att jag gömt kartbitar under konor där eleverna i lag ska sammarbeta för att hitta alla kartbitar och bygga ihop bitarna till en stor karta.
Eleverna kommer få olika kartor i idrottshallen som de ska orientera sig med där de får olika uppgifter. Temat avslutas med en skattkammarjakt på skolgården där eleverna även där skall hitta skatten genom att orientera sig med en karta. 

 

 

Mål efter slutfört tema:

- Att kunna och förstå ord och begrepp kopplat till orientering

- Att kunna samtala om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

- Att kunna orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

- Att kunna förstå och förklara begrepp som beskriver rumsuppfattning.

- Att förstå Allemansrättens grunder.

- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

 
Kopplingar till läroplan

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- Att orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning

- Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

- Lekar och rörelse i natur- och utemiljö

- Allemansrättens grunder.

- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

- Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

 

Bedömningsunderlag:

Följande moment bedöms eleverna i:

-Att delta aktivt i alla moment.

-Att kunna orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad

-Att kunna vissa färger och symbolers betydelse på kartan

-Att kunna förklara begreppet allemansrätten 

-Att lyssna och följa de instruktioner som ges

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: