Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - tema vatten

Skapad 2019-05-22 13:51 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
NTA - naturvetenskap och teknik för alla. Vi testar olika vattenexperiment från NTA-lådan under senare halvan av vårterminen.

Innehåll

Syfte

Väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, samt skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera och utmanas i sitt sociala samspel med varandra.

Metod

Vid någon gång eller några gånger i veckan/varannan vecka visar en av oss pedagoger några vattenexperiment. Under experimentens gång så samtalar och diskuterar vi med barnen om vad som händer och vad dom tror kommer att hända. Sedan under dagen/ kommande dagar får barnen testa dessa experiment själva eller tillsammans med annat barn och med vuxenstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: