Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Vt2019

Skapad 2019-05-22 14:27 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi jobbar med rytmer, takter och rörelse till musik.
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik är det enda språk som inte behöver översättas. Denna termin kommer vi både ta ton, lyssna på toner och skapa toner. Ta ton genom att... Sjunga sånger som knyter an till vardagliga och högtidliga sammanhang. Lyssna på toner genom att... Lyssna på musik som inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. Vara trogna Mello-Lyssnare (lyssna och diskutera Melodifestivalens nummer och rösta på våra favoritbidrag). Lyssna på musik från olika årtionden. Jämföra musik från 1940-talet med musik som spelas idag. Exempelvis så jämför vi låten (1948) A LITTLE BIRD TOLD ME ~ Evelyn Knight & The Stardusters med (2014) Aviciis - Wake me up. Skapa toner genom att.. Lära oss spela keyboard, då vi kommer lära oss de enklare ackorden till låtarna. - Blinka lilla stjärna. - Björnen sover. - Lunka på. Vi kommer även spela en del musikbingo och ha allt annat än en tyst stund i musiksalen!

Innehåll

Denna termin på musiken kommer vi ha följande fokus

Lyssna och skapa musik.

Genom sång och genom att spela keyboard.


*Musik som estetisk uttrycksform.
-Övat på sång kombinerat med tecken som stöd. 

Under våren kommer vi även att arbeta ämnesintegrerat med musiken.  Då vi kommer att arbeta med SO&musik.
Och jämföra och diskutera musik som spelades på 1940-talet med musik som spelas nu.

 (1948) A LITTLE BIRD TOLD ME ~ Evelyn Knight & The Stardusters 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe9RwAFVn9U

 

 

Kursplan - Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Detta har vi haft fokus på denna termin

Centralt innehåll

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 

 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

 

Musicerande och musikskapande

 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

 

 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

 

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

 • Hur instrumenten låter och ser ut.

 

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Undervisning:

 Detta ska vi göra.

 • Lära oss om olika instrument vad de heter och hur de låter.
 • Öva på att sjunga och följa en låttext.
 • Lyssnat på musik som knyter an till högtidliga sammanhang.
 • Lyssnat på musik som elevens vardagliga sammanhang, denna termin har vi fokus på melodifestivalen.
 • Lära oss spela enklare låtar på Keyboard.

 

Bedömning:

Detta kommer att bedömas.

Du ska...

 • Delta i sång och musikövningar.
 • Delta i rytmövningar.
 • Delta och framföra dina tankar och åsikter om musik.
 • Kunna följa en enklare låttext.
 • Kunna namnge några instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Matris för musiken VT2019

------> På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Musikinstrument
Du är på väg att kunna berätta om hur de olika musikinstrumenten låter och ser ut.
Du kan berätta om olika musikinstrument och hur de låter.
Du kan härma rörelser till sång och musik.
Du är på väg att härma rörelser till sång och musik.
Du kan härma rörelser till sång och musik.
Enklare låttext
Du är på väg att kunna följa en enklare låttext.
Du kan följa en enklare låttext.
Skapa musik
Du är på väg att kunna skapa musik (kunna spela enklare låt) genom att spela på ett instrument
Du kan spela en enklare låt på ett instrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: