Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP delprov B - LÄSA (del av part 1, exempeluppgifter)

Skapad 2019-05-22 15:28 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Engelska
De nationella proven är så kallade proficiency tests, vilket innnebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av din allmänna språkfärdighet i engelska, oavsettvar, när och hur denna färdighet uppnåtts. Provet innehåller uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. Den avsatta tiden att genomföra respektive prov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att du ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Innehåll

Delprov B1 - READING (LÄSA) 

  • Part 1, Reading, innehåller tre uppgifter som på olika sätt prövar din förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. I det här fallet har vi valt att korta ner uppgiften till två texter, vilket innebär att du ska hinna med dessa under en lektion. (40 min)

 

Matriser

En
NP delprov B1 - LÄSA (28p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B1 (16p)
Native Languages - Ord och grammatik
B1 (12p)
A Multicultural City

En
NP delprov B - LÄSA (del av part 1, exempeluppgifter)

Nivå 1
Nivå 2
40%
Nivå 3
70%
Nivå 4
90%
Helhetsbedömning (28p)
Delprov B - Läsförståelse
0-10
11-19
20-24
25-28
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: