Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kopia. No-Kroppen, Ht 2019

Skapad 2019-05-22 16:11 i Björkåsskolan Grundskolor
No-Kroppen årskurs 3 Ht 2019
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Berätta hur några organ fungerar, vad de gör.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp t ex kroppsdel, organ, syre, och koldioxid.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • Läsa texter och titta på bilder. 
 • Titta på filmer och göra tankekartor.
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Skriva faktatexter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • Känner till några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • Känner till något inre organ och vilken uppgift det har.
 • Kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.

Detta kommer att bedömas genom

- Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna.

- Genom skriftliga kunskaper och prov.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Kroppen

Kroppen

Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • NO
Jag namnger några kroppsdelar och organ och försöker placera dem på rätt plats.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats.
Förmågan att förstå, använda och förklara kroppsdelarnas funktion.
 • NO   3
Jag kan med stöd förklara några kroppsdelars och organs funktion.
Jag kan förklara vilken funktion kroppsdelar och organ har.
Metakognitiv förmåga och analysförmåga
Förmågan att reflektera och analysera. (Orsak-verkan)
Jag kan med stöd berätta om något som är positivt/negativt för min hälsa. Jag försöker att med ledande frågor motivera varför det är pos/neg för hälsan.
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför de är positiva/ negativa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: