Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ART Programmering 18/19

Skapad 2019-05-22 23:19 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola F – 2 Svenska Slöjd Bild
Hur kan en robot se ut? Under artperioden i samband med temaarbetet Programmera mera kommer vi att arbeta kring hur robotar kan se ut och vad de kan ha för funktion.

Innehåll

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande i åldersblandade grupper F-2 när vi har art på torsdagar under temaperioden. 

 

Under detta ART-projekt kommer eleverna att göra en varsin skiss för hur de tänker att sin robot ska se ut och utifrån den får de sedan bygga sin egna robot av återvinningsmaterial. Efter konstruktionen kommer även en beskrivning av roboten att göras där dess funktioner, styrkor och svagheter kommer att beskrivas.

Temaperioden sträcker sig under veckorna 37-9 och avslutas vid redovisningen av temat Programmera mera.

I arbetsområdet bedöms hur du utvecklar din förmåga att: 

 • lyssna på instruktioner. 
 • förklara och argumentera för hur bilden visar det budskap du vill få fram.
 • du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av det material som finns.
 • du kan berätta om hur du har gjort, vad du är nöjd med och vad som skulle kunna förbättras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: