Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation - Teater

Skapad 2019-05-23 08:27 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Vi presenterar olika kända sagor för barnen, sen får de önska vilken saga de vill vara med i och därefter fördelar vi rollerna i gruppen. Sen läser de sagan i en kort version och med hjälp av oss pedagoger skriver vi ett manus med repliker. Sen tränar vi på vår teater och tillverkar kulisser mm som vi behöver. Vi avslutar projektet med att vi spelar upp våra teatrar för de andra eleverna på vår avdelning.
Grundskola F – 3
Gillar du att spela teater är detta något för dig! Här får du tillsammans med andra träna in en saga som du sen får spela upp för de andra barnen på fritidshemmet.

Innehåll

Språk och kommunikation på fritidshemmet

 

Tema: Kultur                    Vecka: vårterminen

 

Aktivitet: Teater                           åk: 1

 

Vad ska vi arbeta med: 

 Vi pedagoger väljer ut och presenter några kända sagor för eleverna. Därefter får eleverna önska vilken saga de vill vara med och gestalta. De får läsa  en kort version av sagan. Sen fördelar vi rollerna och skriver därefter manus tillsammans med eleverna. Eleverna tränar på sagan och tillverkar rekvisitan som vi behöver ha. Till sist spelar eleverna upp teatern för de andra eleverna på fritidshemmet.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: