Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken och tidiga högkulturer.

Skapad 2019-05-23 09:28 i Klaraskolan Halmstad
Pedagogisk planering Antiken Grekland
Grundskola 7 Historia
Vad hände under Antiken? Hur levde människorna i Antikens Grekland och i Romarriket. Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Vi ska studera dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från perspektiven: politik, makt, kultur mytologi och se vad detta gett för historiska arv. Vi kommer också läsa om när människan levde som jägare, blev bofast och de tidiga högkulturerna.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, akvedukt, tidsepoker, högkultur, Antiken

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källkritik

Du kommer lära dig om: 


- utmärkande dragen från Antiken.

- genusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?

- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS, m.m.

- krigen mellan perser och greker samt Alexander den stores rike

- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och hur har den påverkat vår tid?

- olika kulturmöten som uppstod under denna tid och dess inverkan på hur samhällen utvecklades.

- Romerska imperiet, Caesar och Augustus samt arvet från Rom.

- Pompeji och gladiatorspel

 

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och ditt deltagande i grupp- och helklassdiskussioner

Du kommer också bedömas med ett skriftligt prov.

Du bedöms utifrån kunskapskraven som finns i matrisen nedan.

Uppgifter

  • Prov tisdag 28/5

  • Prov onsdag 29/5

Matriser

Hi
Antiken - Grekland

E
C
A
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: