Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantera och odla

Skapad 2019-05-23 10:18 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att utforska vad som växer/inte växer i jorden. Vad behöver ett frö för att gro? Ljus, mörker, vatten, jord, syre?

Innehåll

 

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Under vårens utevistelser på gården och i vår närmiljö har flera av barnen har uppmärksammat och reflekterat kring vad som börjat växa. Vad är en knopp, hur kan det växa tussilago samt kommer trädet att få några nya blad?

 

Vart ska vi?

Barngruppen ges möjlighet att utforska vad som växer/inte växer i jorden.
Syftet är att låta barnen utforska vad som växer i jorden samt att de får se hur växtprocessen går till.

  


Hur gör vi?

Barnen skapar krukor och planterar. Vi planterar  fröer och andra föremål som barnen själva får välja, sedan förjer vi växtprocessen. Vad gror/vad gror inte?

Metod

Hur förbereder vi barnen?
Vi har fört kontinuerliga samtal med barnen om våren och det pågående växtlighet.
 

Hur inspirerar och utmanar vi barnen?
Genom att låta barnen ansvara över växtprocessen görs barnen delaktiga.

Dokumentation

Dokumentation sker genom bilder och text i Unikum samt inne på avdelningen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: