Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkrypens värld

Skapad 2019-05-23 11:24 i Noltorpsskolan Alingsås
Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra. Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.
Grundskola 3 Biologi
Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns i Sverige.

Innehåll

Ämne: Småkrypens värld

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra.  Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.

Konkreta mål:

Efter avslutat tema ska du kunna:

 • Beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor, och egenskaper.
 • Sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter deras egenskaper. 
 • Förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Muntligt beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor, och egenskaper.
 • Sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter deras egenskaper. 
 • Förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.

Undervisning:

För att du ska kunna lära dig det här kommer vi att:

 • Läsa faktataxter om insekter och näringskedjor.
 • Titta på faktafilmer.
 • Berätta och beskriva om våra insekter i små grupper.
 • Göra samarbetsövningar där vi sorterar och jämför olika ryggradslösa djur.
 • Gå ut för att hitta insekter och sedan sortera dem efter olika egenskaper.
 • Diskutera och rita egna näringskedjor där insekter ingår.

Ämne: ( Formell del )

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

Arbetsområde:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: