Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2019-05-23 12:35 i Vallonskolan Östhammar
Beskrivande text
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
En beskrivande text är en text som ger dig information eller fakta. Dessa texter hittar du ofta i din NO-bok men det kan också vara ett papper om information om en friluftsdag, en beskrivning om dagen helt enkelt. Men oftast är en beskrivande text en faktatext. Vi kommer att jobba med beskrivande texter sista veckorna av terminen.

Innehåll

 

 Lgr-11 Del 3 Kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 
 
 
Hur undervisningen kommer att gå till
 
Vad:  Vi kommer att läsa faktatexter och titta på hur de är uppbyggda.  Vi kommer att skriva tillsammans. Om vi hinner kommer du få skriva en egen text.
Hur:  
 • Vi tittar på faktatexter och dess uppbyggnad
 • Ämnesord
 • Verb i presens
 • Fraser som kan användas
 • Språket i en faktatext
 • (Skriva egna texter)

Varför:

Se kunskapskrav

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva faktatext med neutralt språk.
 • Hur du delar in din text.
 • skrivregler
 • ansvar för din uppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: