Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-05-23 13:49 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Skapande i förskolan

Innehåll

SYFTE

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga för att kunna uttrycka, bearbeta, förstå och förmedla sina tankar och för att kunna kommunicera med sin omvärld. Vi vill skapa en lärmiljö som är inbjudande utifrån ålder och utveckling. 

 

METOD

Vi kommer att ha planerade skapande aktiviteter varje vecka samtidigt som vi vill att barnen på vår avdelning ska kunna ta del av vardagliga skapande aktiviteter. Det ska vara både organiserade aktiviteter som pedagoger har planerat men även aktiviteter som barnen kan starta själva med hjälp av en inspirerande och inbjudande lärmiljö. Vi ska låta barnen få skapa med olika material och tekniker baserat på barnens önskemål samt att vi, pedagoger, presenterar nytt material för barnen. Pedagoger ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att  använda olika sorters material. Vi är barnens redskap som de kan använda då de behöver hjälp och vägledning.

I vår lilla ateljé får barnen sitta i lugn och ro för att utforska och skapa. Det mesta av skapandet kommer ske i den lilla ateljén men vi har också skapande aktiviteter på andra ställen på avdelningen, exempelvis då en större barngrupp ska skapa. De får möta och träna på rutinerna kring arbetsgången i ateljén: val av material, plocka fram, skapa, lägga på sparhyllan, torka och plocka undan. Vi tar också med oss skapandet ut, exempelvis måla med vatten och pensel, samt använda sig av naturens material så som sand och vatten.

Vi, pedagoger, ska erbjuda en utformad lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lockar barnen till skapande aktivitet. Skapande material av olika former ska vara lättillgängligt för alla och det ska vara enkelt för barnen att veta vart saker ska vara. Dessutom ska vi utveckla vår egen förmåga att "lyssna" på vad barnen kan uttrycka genom sitt skapande. Vi kommer att uppmärksamma vad barnen är intresserad av och vill skapa med olika material. Genom samspel och dialog med barnen kommer vi stödja processen. Vi kommer att planera och organisera undervisning med fokus på skapande, dialog och relation barnen skaffar med oss och det material de håller på att utforska under aktiviteten.                 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera kontinuerligt genom Unikum. Vi kommer dokumentera på väggarna för att göra dokumentationen lättillgänglig för barnen. Dokumentationen kommer ske genom text, foto och video.                                                                                                               

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: