👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A höstterminen-Egebyskolan

Skapad 2019-05-23 15:31 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola F – 3 Matematik
Under höstterminen i årskurs 1 ska du få lära känna Sally och Kurre. De ska hjälpa dig att lära dig matte.

Innehåll

Målet med undervisningen

är att du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20
 • Att arbeta med addition och subtraktion i talområde 0-12.
 • Tiokompisarna
 • Geometriska mönster.
 • Att arbeta med stapeldiagram.
 • Talmönster
 • Att göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck
 • Rita av enkla mönster
 • Matematiska begrepp: fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Så här ska vi arbeta

 • Diskutera och resonera matematik
 • Lärarledda genomgångar
 • Färdighetsträna i boken
 • Färdighetsträna på chromebook
 • Lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Det här ska bedömas

Du ska visa att du kan:

 • Känna igen och skriva alla siffror 0-9
 • Se samband mellan siffror och antal
 • Dela upp tal inom området 0-10
 • Använda och visa förståelse för begreppen: lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10
 • Tiokompisarna
 • Använda och känna till likhetstecknets betydelse
 • Uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.
 • Markera tal på tallinjen 0-10

 

 

Matriser

Ma
Lärandematris Favorit matematik 1A Höstterminen

Kapitel 1
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag förstår sambandet mellan siffra och antal. Tex. Jag kan ta fram det antal som siffran visar (2=2 äpplen).
Jag kan forma siffrorna 0, 1, 2 och 3.
Jag kan dela upp talen 2 och 3.
Jag kan räkna från 0-10.
Jag känner till det matematiska tecknet större än, mindre än och likhetstecknet.
Jag kan beskriva med egna ord/bilder att jag förstår begreppen fler, färre och lika många.
Kapitel 2
Jag förstår sambandet mellan siffra och tal. 4 och 5
Jag kan forma siffrorna 0,1,2,3,4,5.
Jag kan dela upp talen 4 och 5.
Jag kan skriva additonsuppgifter till talen. 4+1=5
Jag kan skriva subtraktions-uppgifter till talen. 5-3=2
Jag kan addera och subtrahera med pengar.
Kapitel 3
Jag förstår sambandet mellan siffra och tal 6, 7 och 8. jag kan dela upp talet 6, 7 och 8. Jag kan forma siffrorna 6, 7 och 8.
Jag kan räkna addition med 2 termer. 6+2=8
Jag kan räkna subtraktion med två termer. 4-2=2
Jag kan skriva additioner på två sätt. Jag förstår att termerna i en addition kan byta plats. "Kommutativa lagen" 3+2=5 2+3=5
Jag kan kontrollera subtraktion med addition.
Jag kan räkna addition och subtraktion med flera termer. 1+0+6=7 4-2-2=0
Kapitel 4
Jag delar upp talen 9 och 10. jag utför beräkningar med naturliga tal vid addition.
Jag utför beräkningar i addition och subtraktion med naturliga tal.
Jag utför beräkningar i addition och subtraktion med flera termer.
Jag förstår och använder likhetstecknet.
Jag förstår begreppen addera, subtrahera, plustecken, minustecken, hur många, är lika med och term
Kapitel 5
Jag förstår och använder begreppen tal, siffra,fler, färre, addition och subtraktion.
Jag kan räkna addition och subtraktion när jag delar upp talen 1-12.
Jag kan fylla i ett diagram så att man ser antalet. Jag kan säga och skriva antalet i ett stapeldiagram.
Problemlösning: Jag kan välja ett räknesätt som passar för uppgiften och skriva med siffror och tecken.
Jag kan upprepa mönster. Jag kan följa stegvisa instruktioner.

Ma
Skolverkets bedömningsstöd i matematik år 1

Muntligt uppgifter

Mellannivå HT
Godtagbara kunskaper under ht i åk 1.
Mellannivå VT
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Högre nivå VT
Talraden
Jag räknar till 50
Jag räknar till 100
Jag räknar till 115
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (9-20)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (26-40)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (195-220)
Jag kan räkna nedåt från 10
Jag kan räkna nedåt från 15
Jag kan räkna nedåt från 71
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-300)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 0-300)
Jag kan hoppa tiohopp (10-50)
Jag kan hoppa tiohopp (0-100)
Jag kan hoppa tiohopp (ej jämna tiotal)
Antalskonstans
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering
Att se antal utan att räkna
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
namnge tal
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (0-10)
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (10-100, (11-20)
Skillnad
Jag kan och förstår, med hjälp av föremål, hur jag minskar med 1 eller 2
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räkneberättelse (0-20)
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (6)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (13)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (20)
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp fem föremål på flera olika sätt
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (7-10)
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (10-19)
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi dela på 10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)