Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av låttext vt 2019

Skapad 2019-05-24 08:39 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Hjärta och smärta är vanliga rim i svenska sånger om kärlek. Vilka andra sätt kan man använda för att skapa rytm och förmedla känslor m.m. i svenska låttexter? Vad säger sångtexter oss? Hur berör de oss? Hur påverkas vi?

Innehåll

Syften för arbetsområdet

 • Låttexter är tonsatta dikter och vi lär oss om textanalys
 • Efter en inledande lektion väljer du en låt av artisten Erik Lundin som du analyserar skriftligen med hjälp av stödfrågor
 • Du använder din dator i det förberedande arbetet, texten lämnas in i Classroom senast den 29/5.
 • Se kopplingar till läroplanen nedan.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Vi tittar på texter som handlar om olika samhällsproblem utifrån Erik Lundins perspektiv. Texternas innehåll, budskap och språk diskuteras.
 • Vi tittar på ordförklaringar av ord som kan användas vid en låtanalys (allitteration, metaforer med mera). Se länk nedan.

                    https://larare.at/svenska/moment/stilfigurer/stilfigurer.html

 • Uppgiften är att välja en låt av Erik Lundin som man kan analysera. Analysen redovisas genom en textinlämning.
 • Se rubriken Hur? nedan för mer detaljerad information.

Undervisningens innehåll: Hur?

Inledande lektion:

 • Vi pratade om artisten Erik Lundin och eleverna fick söka info om hans bakgrund och liv. 
 • Vi tittade på olika stilfigurer som kan användas vid en textanalys (allitteration, metaforer med mera). Länk med de olika stilfigurerna finns på Classroom.

Uppgiften är att skriva och lämna in en analys av vald låttext (senast 29 maj).

 • Berätta något om upphovsmannen/författaren/artisten.
 • Berätta vad texten handlar om.
 • Vad är textens motiv eller tema? (mord, brusten kärlek, politik, krig, fattigdom, sex, droger, döden) Om du skulle beskriva vad låten handlar om med ett eller två ord, vad skulle det då vara? Motivera varför (välj inte något ord i låttiteln) med hänvisningar till texten.
 • Hur reagerar du när du hör låten? Beskriv dina känslor och varför du reagerar på det viset.
 • Finns det några viktiga rader eller fraser som du tycker är extra viktiga?
 • Några rader eller fraser artisten tycker är särskilt viktiga (betoning)?
 • Hittar du några mönster i texten? (rim, anaforer, alliterationer, upprepningar, metaforer eller liknelser)
 • Försök sätta in texten i ett samhälleligt sammanhang. Finns det några sociala/politiska/historiska orsaker till att den gjordes? Behandlar den något samhällsproblem eller beskriver den någon historisk händelse?
 • Vad är textens budskap? Vad vill låtskrivaren säga? Motivera ditt svar genom att ge exempel från texten samt styrk med egna argument där du förklarar dina tankar. Försök koppla upphovsmannens syfte med texten. Är låtskrivaren pacifist och därför skriver en låt om att krig är skit? Vill artisten uppmärksamma mobbning?
 • Koppla texten till dina egna erfarenheter och tankar om ämnet/temat/budskapet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Låtanalys

Analys av låttext

Ej uppnått E
E
C
A
Skriftlig analys
...enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
...utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
...välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Skriftlig analys
...tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
... tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
...tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriftlig analys
...kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
...kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
...kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriftlig analys
...kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriftlig analys
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: