Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritdshem: lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Skapad 2019-05-24 09:14 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med idrott utomhus och inomhus, både individuellt och i lag.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.  

2. Undervisningens innehåll 

Eleverna kommer att få arbeta med orientering i närmiljön. Till en början kommer det att ske på skolområdet för att sedan flyttas till närområdet. Som en start kommer det att vara en "skattjakt" som sedan utvecklas mer och mer till att bli som en "riktigt" orientering. Varje del görs två veckor i rad.

Orientering:

1. Naturbingo

2. Orientering inomhus.

3. Orientering utomhus på skolgården.

4. Orientering i skogsdungen.

5. Avslutande tävling "VM" i orientering.

Organiserade lekar:

1. Brännboll

2. Dunken

3. Basket: "21" och "fia med knuff"

4. Generalen och spionen

5. Mördarleken inomhus

Det kommer hela tiden vara en grupp som har fri lek.

3. Bedömningsuppgifter

Utvärdering sker dels med eleverna direkt efter lektionen, via classroom manager (glada gubbar) eller handuppräckning som skrivs ner av ansvarig vuxen, dels sker det i vårt forum för pedagogisk utveckling i fritidshemmet. Ansvarig vuxen skriver en kort notering efter varje tillfälle och tar med det till våra gemensamma möten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: