Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matmatiska grunder

Skapad 2019-05-24 10:13 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt matematik
Förskola
Arbete med de matematiska grunderna på barnens nivå.

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen (de flesta) kan räkneramsor långt över hundra, de kan former och har börjat visa intresse för att räkna tal.

Barnen räknar hur många som är här för dagen, hur många som saknas. De har börjat bygga mönster med plusplus, lego, stora byggklossar, pärlplattor och de ritar mönster på papper.

De har leksakspengar och tar betalt med kassa när de leker affär, de räknar antal när de bygger efter mönster med plusplus och andra byggdelar.

Barnen har visat intresse för att räkna matematik i en bok som heter Skolstart, de har även visat intresse för att få mer räkneutmaningar.

 

Vart ska vi?

 De mål vi ska arbeta mot är de mål Lpfö18 anger det vill säga att barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar på egna och andras problemställningar. Vi arbetar mot att barnen får en förståelse för rum, tid, form och att de kan grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt kunna resonera matematiskt om detta. Vi arbetar även för att barnen ska kunna urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

  


Hur gör vi?

Vi använder oss av de "riktiga" begreppen inom matematik och förklarar på ett sätt som barnen kan förstå, vi anpassar undervisningen till barnet såväl som till gruppen. Det är viktigt att förstå att alla barn lär på olika sätt varför olika sätt är ett måste för att ge barnen förutsättningar att lära. Vi ser möjligheter istället för hinder och möter barnen på deras nivå och utmanar därifrån.

De barn som behöver extra utmaning ska få det genom att vi tar fram material som möter barnets behov och utvecklingsnivå.

Miljön utformas så att barnen ges möjlighet att i leken lära sig matematik såsom exempelvis genom plusplus, lego och annat byggmaterial. Vi ger barnen möjlighet att träna räkning på samlingar, i affären, i gymnastiksalen, vid utevistelse, vid skapande mm

Vi utgår från barnen och dokumenterar det de lär och gör, vi reflekterar över dokumentationen med barnen genom att sätta upp dokumentationen så att de kan se den och prata med varandra och med oss pedagoger om lärandet. Vi gör barnen medvetna om vad de lärt sig för att stärka dem i sitt matematiska kunnande men också för att stärka deras självkänsla och självförtroende.

Vi dokumenterar genom att ta kort och genom att spela in deras kunskapsprocess i den dagliga verksamheten. Vi skriver i deras lärloggar och vi reflekterar tillsammans pedagoger emellan och i planeringen för att kunna få syn på lärandet och vad som behöver göras för att möta barnen i deras utveckling och utmana dem vidare.

 

Hur blev det?

Detta avsnitt använder vi oss av i den egna reflektionen och analysen som enskild pedagog och i arbetslaget vid avdelningsmöten och planerings- och reflektionsdagar.

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: