Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete

Skapad 2019-05-24 13:47 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Dator- och kommunikationsteknik Nätverksteknik
Gymnasiearbete för VT ÅK3. Ett projekt i form av offert till ett företag. Projektet ska visa elevens kunskap inom arbetsområdena Dator- och nätverksteknik, Nätverksteknik, Administration av nätverks- och serverutrustning samt Nätverkssäkerhet. Projektet ska ge undervisande lärare en kompletterande bild av hur väl eleven har tagit till sig de olika kursernas innehåll.

Innehåll

Arbetsbeskrivning Projekt LYKAB

Inledning

Du kommer att jobba med ett projekt i form av du har ett IT-företag som får en offertförfrågan. Du ska presentera en offert innehållande den totallösning som efterfrågas.  Det kommer att omfatta egen planering, informationssökning, kanske kontakt med hantverksfirmor och IT-leverantörer samt vid behov olika lärare på skolan.

Arbetsordning

Du kommer under projektets gång att ha ganska fria händer, men med följande inriktningar:

Projektplan lämnas till läraren när du har en plan för hur du ska arbeta.

Med jämna mellanrum hålls en avstämning för att se hur arbetet går.

Allt arbete utförs på skolan. Varje lektion påbörjas i I-144, därefter är du fri att arbeta på annan plats i skolan. Läraren kommer under all lektionstid att finnas tillgänglig för hjälp och frågor, antingen i lärarrummet på el eller i I-144.

Priser på varor och tjänster ska vara äkta, dvs hämtade från riktiga företag. En viktig skillnad från en riktig offert är att du inte behöver räkna på ditt företags vinst, det räcker med att presentera de priser du hittar. Priser ska presenteras exklusive moms.

Läraren kommer vid behov att förklara material i väggar och vägleda dig avseende den trådlösa installationen.

Referenser (var du har hittat dina uppgifter) ska lämnas till läraren i ett separat dokument.

Behöver du ringa samtal till företag eller leverantörer får du låna telefon av läraren.

Den tekniska lösningen ska presenteras med en pka-fil.

Behöver du besöka något företag går det bra, förutsatt att du anmäler det till läraren i förväg. Du kontaktar, bokar och planerar besök själva och om företaget vill ha referens från skolan är det läraren ni hänvisar till. Mina kontaktuppgifter finns till höger i sidhuvudet.
Resultat av företagsbesök ska på enklaste sätt redovisas för läraren i efterhand.

 

 

Offertförfrågan avseende IT-entreprenad

Beställare

Lyxiga Kök AB

Bakgrund

Lyxiga Kök AB är ett nystartat dotterbolag till Exklusiva Inredningar i Sverige AB. Vi designar, bygger och inreder köksmiljöer för den kräsne privatpersonen, företag med hög representation och exklusiva hotell. Vi har egna inredningsarkitekter och avtal med flera vitvaruproducenter som tillverkar våra specialdesignade vitvaror.

Vi etablerar vårt kontor i Mjölby i en fastighet som vi själva äger och begär offert på nedanstående produkter och tjänster. Verksamheten kommer att flytta in i lokalen 1/7 2021.

Efterfrågade produkter och tjänster

1.       Serverrum. Iordningsställande av serverrum med plats för nätverksutrustning, beskrivna i punkt 2, servrar och backup enligt punkterna 6 och 7, adekvat kylning samt säkrad ström enligt punkt 10. Serverrummet ska ljudisoleras så att maximalt 30 dB når ut till omkring­liggande kontor.
Serverrummet är markerat på bifogad ritning.

2.       Internt nätverk för åtkomst av alla interna resurser samt internet. Egen DHCP-server, FTP-server, router och brandvägg ska upprättas. Intern switchkapacitet ska vara 1 Gbps.

3.       Trådbundet oskärmat nätverk till 50 arbetsplatser, förevisningskök samt sammanträdesrum och kopieringsrum på två våningsplan. Varje arbetsplats ska förses med ett dubbelt TP-uttag. Arbetsplaster är markerade på bifogad ritning.

4.       Trådlöst nätverk med fullgod täckning (minst -65 dBm) i hela fastigheten utom källarplanet. Det trådlösa nätverket ska erbjuda ett företagsnät med full åtkomst till alla interna resurser och internetåtkomst, ett gästnät med internetåtkomst, samt möjlighet att lägga till fler tjänster. Företagsnätet ska ha en fullgod säkerhetslösning. Det trådlösa nätverket ska i alla kontorslokaler erbjuda minst 25 Mbps ned- och uppladdningshastighet. Leverantören avgör fabrikat och typ, som presenteras i offerten.

5.       Arbetsstationer.
40 st bärbara arbetsstationer (PC) med 16 GB RAM, fyrkärnig processor, NIC för trådbundet Gbps och trådlöst 802.11ac samt minst 300 GB HD.
5 st stationära arbetsstationer (PC eller Mac) anpassade för arbete med CAD, grafik och film.

6.       Servrar. En filserver med kapacitet för minst 10 TB. En AD- och mailserver med Microsoft Exchange installerat och konfigurerat för användare enligt bifogad lista (Bilaga 1)[i].

7.       Backuplösning

a.       Lokal backuplösning för daglig säkerhetskopiering.

b.       Extern lösning för inkrementell veckobackup.

c.       5 st portabla backuplösningar med säkerhetslösning för backup av PC.

8.       Skrivare. Två stycken nätverksanslutna multifunktionsskrivare för utskrift av A3 och A4 (en per våningsplan) samt en nätverksansluten plotter för utskrift av upp till A1. Skrivarna placeras i utrymmen märkta ”Kopieringsrum/Förråd”.

9.       Internetanslutning. Leverantören väljer ISP som kan säkerställa en anslutning på 1 Gbps. ISP ska dessutom erbjuda en fysiskt redundant reservanslutning på minst 100 Mbps med automatisk fail-over.
Det behöver inte tillhandahållas VPN- eller annan anslutning till moderbolaget EISAB.

10.   Elförsörjning. Det ska finnas tillräcklig kapacitet och tillräckligt antal uttag för all elektrisk utrustning.
All utrustning placerad i serverrummet ska vara säkrad med UPS för minst 6 timmars kapacitet. Ingen övrig utrustning behöver säkras

11.   En heltids service- och supporttekniker med placering på vårt kontor. Teknikern ska kunna utföra tekniskt underhåll på all utrustning, utföra första linjens felsökning samt erbjuda användarstöd på standardprogram.
Teknikern kontrakteras ett år i taget.

LYKAB har inga krav på fabrikat eller modeller. Leverantören avgör och redovisar fabrikat och modell på utrustning i respektive punkt.

Leverans

Leverantören ansvarar för att installation, konfigurering och driftsättning utförs senast 25/6.

Val av leverantör

LYKAB kommer att teckna leveransavtal med den anbudsgivare som har offererat den bästa lösningen enligt vår utvärderingmodell.

Utvärderingsmodell

Respektive anbud som uppfyller samtliga punkter kommer att utvärderas och viktas baserat på följande kriterier.

·         Pris 75 %.

·         Teknisk lösning 25 %.

Svar

Offert skickas till Peter Imselius, peter.imselius@edu.mjolby.se senast 16/5.

Frågor

Frågor på offertens innehåll och tekniska lösningar ställs till Peter Imselius


[i] Det bifogas ingen lista men ni ska räkna på användar- och mailkonton till 45 medarbetare, ett info-konto och ett teknikerkonto.
//Peter

Matriser

Näv Dao
Slutprojekt Dator- och Kommunikationsteknik

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Huvuddelen av all efterfrågad utrustning finns med och är specificerad.
All efterfrågad utrustning finns med och är specificerad. Priser är verifierbara och källhänvisningar finns. Det framgår att det finns förståelse för hur utrustningen samverkar.
All efterfrågad utrustning finns med och är specificerad. Priser är verifierbara och källhänvisningar finns. Det framgår att det finns förståelse för hur utrustningen samverkar. Tydlig och lättöverskådlig struktur. Kylning i serverrum och nätverksinfrastruktur är specificerad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: