Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilbygge

Skapad 2019-05-24 14:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi lär oss om överföring av krafter, att åstadkomma rörelse, enkel konstruktion.

Innehåll

Bygga en elektrisk bil

Uppgift

Gruppen på 2-3 personer ska bygga en modell av en batteridriven bil som skall kunna klara av att köra en bit rakt fram i ca. 10 m. Bilen byggs under lektionstiden men ni kan också välja att ta hem bilen och arbeta med den hemma. Utgångspunkten är att ni förvaras bilen i

teknikrummet. En del material får du av skolan och en del kan du ta med hemifrån. Se

regler nedan.

Innan du börjar på ditt bygge så bör du skisser samt rita och du

bör även under arbetets gång skriva en tillhörande rapport där en beskrivning över

ditt arbete finns.

Tänk på hur du disponerar din tid. Det går alltid åt mer tid, än vad du tror.

Regler

Som kaross kan du använda en kartong, en PET-flaska, en mjölkkartong, smörpaket, eller

dylikt. Detta får du ta med dig hemifrån.

Vissa saker får du inte ta med dig hemifrån, det är axlar, gummiband, elsladd,

elmotor, och 2 st 1,5 voltsbatterier. Detta får du av skolan. Du får bara ha en

elmotor i din bil.

Du får inte använda färdiga lösningar i din konstruktion. Du får exempelvis inte

använda en färdig kaross från en leksaksbil eller Lego-delar..

Material till bilen som tillhandahålls av skolan:

1 elektrisk motor

4 plasthjul

Axlar

Kartong, frigolit eller annat material till kaross

Gummiband

Elsladd

Batterier

+ ev egna förslag på material i samråd med Geir

Innehåll i rapporten:

• Vad var ditt mål inledningsvis, vad var viktigt för dig? Var det utseendet, att

bilen skulle vara snabb, eller var det helt enkelt att du skulle bygga en bil

som rullade?

• En arbetsbeskrivning över hur ditt arbete gått. Hur har din bil utvecklats från

start till färdig produkt? ( Du kan skriva en flytande text eller skriva vad du

gjort under varje lektion) Vilka svårigheter har du stött på och hur har du löst

dem?

• Vilken hastighet uppnådde din bil? Hastigheten = Sträckan /tiden (v = s/t)

• En diskussion om materialet du använt till din bil.

En skiss på hela din bil

• Ritning på din färdiga produkt. För ett högre betyg ska bil och ritning

stämma överens (ovanifrån, från sidan, framifrån)

• Bild på din färdiga bil

• En skiss/ritning på hur du kopplat din bil (ovanifrån)

Ett resonemang kring hur bilen förändrats över tid och

drivkraften i den utvecklingen.

 

Lycka till!

 

 

Matriser

Tk
Kunskapskraven i Teknik för år 7-9.

E
C
A
1.Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2. Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
3. Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
4. Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: