Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-05-24 15:21 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi lär oss matematik med hjälp av naturen

Innehåll

Pedagogisk planering. Matematik- vt 19Nu läge/Vad behöver vår barngrupp?

Grundläggande begrepp om matematik

 

Vad säger Lpfö?

Att varje barn utvecklar sin förmåga:

- att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband.

- att utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

 

Forskning

Ur boken ”små barns matematik” av Elisabeth Doverborg.

Matematiken finns överallt i vår omvärld, barn lever i en matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den.

Barn måste få erövra matematikens värld tillsammans med andra barn och pedagoger som har kunskap om den grundläggande matematiken.

 

Vad ska vi fokusera på?

Matematiska begrepp

 

Vårt mål/Syfte

Att lära barnen de grundläggande begreppen inom matematik med hjälp av naturkunskap

 

Strategier/ metoder

Samtalar med barnen.

Med hjälp av naturen följer vi logiska resonemang.

 

Introduktion till barnen/ Iordningställande av miljön

  • Vilka barn ska vara med?

  • Vad/ när ska det göras?

  • Vem gör vad?

  • Vilket material behöver vi?

  • Hur får vi in alla bitar i läroplanen/ SKA?

 

Genomförande

När?

Var?  

Hur?

Vem gör vad? (Tänka på att ta tillvara på arbetslagets förmågor, någon som brinner för ngt speciellt)

 

Analys

Hur gick det?

Vad är det barnen visar intresse för?

Vilket lärande kan vi se?

Kunde vi gjort något annorlunda?

 

Hur går vi vidare?

Har det väckts några nya nyfikenhetsfrågor?

                                                             

Vilket lärande kan vi se?

Kunde vi gjort något annorlunda?

 

Hur går vi vidare?

Har det väckts några nya nyfikenhetsfrågor?

                                                             

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: