Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-05-25 13:12 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Grundskola 5 Engelska
Eleverna lär sig engelska genom att diskutera, lyssna, läsa och skriva. Vi använder oss bland annat av läromedlet Champ, filmer, spel och annat material för att utveckla elevernas kunskaper.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska från Lgr 11

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser

En
Engelska åk 4

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
-förstå
 • En  E 6
Jag kan förstå det viktigaste innehållet när någon talar engelska.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och några detaljer när någon talar engelska.
Jag kan förstå innehållet och viktiga detaljer när någon talar engelska.
-beskriva, kommentera och följa
 • En  E 6
Jag kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i talad engelska på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i talad engelska på ett utvecklat sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
-metoder
 • En  E 6
Jag kan använda någon metod för att förstå.
Jag kan använda några metoder för att förstå.
Jag kan använda några metoder för att förstå.
Läsförståelse
-förstå
 • En  E 6
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och några detaljer i enkla texter.
Jag kan förstå innehållet och viktiga detaljer i enkla texter.
-beskriva, kommentera och följa
 • En  E 6
Jag kan beskriva och kommentera innehållet i enkla texter på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i enkla texter på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i enkla texter på ett utvecklat sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
-metoder
 • En  E 6
Jag kan använda någon metod för att förstå.
Jag kan använda några metoder för att förstå.
Jag kan använda några metoder för att förstå.
Hör- och läsförståelse
-välja källor
 • En  E 6
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda de på ett ganska bra sätt i egna arbeten.
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda den på ett bra sätt i egna arbeten.
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda den på ett mycket bra sätt i egna arbeten.
Tala
-redovisningar
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med meningar och fraser när jag redovisar muntligt.
Jag kan uttrycka mig bra och ganska sammanhängande när jag redovisar muntligt.
Jag kan uttrycka mig mycket bra och sammanhängande när jag redovisar muntligt.
-samtal
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra.
Jag kan uttrycka mig bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra.
Jag kan uttrycka mig mycket bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra. Jag anpassar mig också till de som lyssnar, vad jag pratar om och hur situationen är.
Skriva
-olika texter
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med meningar och fraser när jag skriver olika texter.
Jag kan uttrycka mig bra och ganska sammanhängande när jag skriver olika texter.
Jag kan uttrycka mig mycket bra och sammanhängande när jag skriver olika texter.
-skriva till andra
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra.
Jag kan uttrycka mig bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra.
Jag kan uttrycka mig mycket bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra. Jag anpassar mig också till de som läser, vad jag skriver om och hur situationen är.
Tala - skriva
-metoder
 • En  E 6
Jag kan använda någon metod för att lättare förstå och göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
Jag kan använda några metoder för att lättare förstå och göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
Jag kan använda några metoder för att lättare förstå och göra mig göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
-förbättringar
 • En  E 6
Jag kan göra några enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Jag kan göra enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Jag kan göra enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Engelsktalande länder
-Hur lever man? -Vad gör man?
 • En  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Jag kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Jag kan på ett utvecklat sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: